Algemene Voorwaarden en Werkwijze van Fotoshoot Rotterdam

Hier lees je alles over onze werkwijze en je vindt hier onze algemene voorwaarden in begrijpelijke taal. Neem dit a.u.b. door. Het kost je hooguit 5 minuten en je weet precies hoe wij werken.


Onze werkwijze

Wij spreken datum/tijdstip af & Jouw aanbetaling

Wij doen jouw fotoshoot 

Je kiest je mooiste foto's uit voor grafische bewerking

Je kunt er ook voor kiezen alle bewerkte foto's te ontvangen

Je foto's worden grafisch uitstekend bewerkt en digitaal naar je verstuurd


Onze regels en werkwijze (beknopt)

Lees ze aub om misverstanden te voorkomen

 

 • Om je shoot te boeken vragen wij altijd een niet terugbetaalbare aanbetaling.
 • Kom op tijd! Anders vervalt je shoot definitief. De aanbetaling wordt niet vergoed.
 • Je kunt je shoot eenmalig tot 14 dagen voor de geplande datum van je fotosessie verzetten naar een andere datum. Verzetting korter dan 14 dagen voor de geplande datum is niet mogelijk.
 • Een Zwangerschaps- of Newbornshoot kan eenmalig worden verzet, ongeacht hoe lang voor de geplande datum van de fotosessie.
 • Als je je shoot helemaal annuleert, ongeacht hoe lang voor de geplande datum van je shoot, dan vervalt je aanbetaling volledig. Dit geldt voor alle typen fotosessies.
 • Wij maken en bewerken jouw foto's conform onze uitstekende kwaliteitsstandaarden en artistieke stijl. Als je bij ons boekt dan ga je hiermee akkoord. Indien je aanpassingen aan de foto’s wenst dan worden daarvoor kosten berekend. En de aanpassingen moeten grafisch/technisch mogelijk zijn.
 • Tijdens je aanwezigheid in onze studio is het maken van opnames met jouw apparatuur niet toegestaan.
 • Wij kunnen jouw professionele visagie en / of haarstyling verzorgen voor een zeer scherpe prijs. Vraag ons hiernaar.
 • Wil je het gekozen pakket uitbreiden? En / of aanvullende diensten zoals visagie, haarstyling erbij nemen? Geef dit z.s.m. aan ons door. Wij zullen je pakket uitbreiden of de dienst toevoegen als de planning dat toelaat.
 • Wil je een kleiner pakket dan wat je oorspronkelijk hebt gekozen? Of wil je afzien van de aanvullende diensten (zoals visagie)? Geef dit uiterlijk 14 dagen voor de geplande datum van je shoot aan ons door.  Wijzigingen die later worden doorgegeven zullen niet meer verwerkt worden en blijft het oorspronkelijke pakket en / of aanvullende diensten staan.
 • Mocht je zelf make-up en/of haarstyling doen dan verzoeken wij je dit thuis, voor je shoot, te doen.
 • Er mogen alleen personen in de studio / tijdens de shoot aanwezig zijn die gefotografeerd zullen worden. Daarbij mag maximaal één begeleider (ouder, verzorger) aanwezig zijn.
 • Mocht het aantal deelnemers aan de shoot groter blijken dan bij de boeking aangegeven, dan zal een groter & passend pakket van toepassing zijn. Als de groep kleiner zal zijn dan oorspronkelijk aangegeven dan zal het oorspronkelijk geboekte pakket blijven gelden.
 • De foto's worden in hoge resolutie zonder logo digitaal aan je verstrekt.
 • Jouw bewerkte foto's worden binnen 3 weken digitaal aan je geleverd nadat je je foto’s voor bewerking hebt gekozen. Spoed? Voor € 29 extra kun je je bewerkte foto’s binnen 3 werkdagen krijgen.
 • Onbewerkte, resterende foto’s uit je shoot worden nooit verstrekt. Je kunt wel alle foto's uit je shoot kopen tegen zeer aantrekkelijke prijzen. Deze foto’s worden netjes gemaakt en kunnen prima gebruikt worden in bv. een album, op je website of in social media. Vraag ons naar de mogelijkheden.
 • Download je foto’s z.s.m. na ontvangst. Wij bewaren jouw foto's 3 maanden. Daarna worden je foto’s definitief verwijderd uit ons systeem.
 • Onze cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor geld.

 


Download
Onze regels en werkwijze (beknopt)
Hier kun je onze regels en werkwijze downloaden in pdf.
Algemene Voorwaarden Fotoshoot Rotterdam
Adobe Acrobat document 69.8 KB

(On)tevreden over Fotoshoot Rotterdam?

Fotografie is onze passie. Dit geldt ook voor de manier waarop wij onze klanten behandelen en dus doen wij er alles aan om je tevreden te stellen. Daarom wordt onze dienstverlening enorm gewaardeerd. Zie de reviews over ons op Google, Facebook en andere media/platforms. Mocht je ondanks onze inspanningen toch ontevreden zijn, laat het ons spoedig weten. Wij zullen je klacht bliksemsnel én absoluut zo goed mogelijk proberen op te lossen. 

 

Wij waarderen jouw feed-back enorm. Maar wij accepteren geen negatieve uitspraken en reviews over ons die geen recht doen aan de werkelijke situatie en onze goede naam aantasten; de zogenaamde smaad. Mocht je je negatief over ons uitlaten dan zullen wij aangifte doen én zullen wij juridische stappen ondernemen. Hiermee beginnen wij twee processen: een strafrechtelijke (voor smaad) én een civiele procedure (reputatieschade). In deze civiele procedure zullen wij een schadevergoeding eisen voor de geleden reputatieschade. 

 

Indien je negatieve review uit een nep-, anoniem of moeilijk te traceren account wordt gegeven houd dan rekening mee dat wij altijd opdracht geven aan een professioneel onderzoeksbureau om vast te stellen wie deze review heeft gegeven. De onderzoekskosten die hieruit voortvloeien zullen op de daadwerkelijke reviewgever worden verhaald. Houd er rekening mee dat deze kosten in de regel behoorlijk kunnen zijn (tot tienduizenden euro's). Deze kosten staan los van de schadevergoeding voor reputatieschade en alle andere bijkomende kosten van de rechtsgang.

Overmacht

Ondanks onze enorme inzet en perfectionisme kunnen ook wij te maken krijgen met overmacht; een situatie die buiten onze invloedssfeer ligt en die van invloed is op de prestatie richting jou/onze afspraak. Denk hier aan ziekte van de fotograaf, verkeersinfarct, haperende apparatuur, storingen van communicatienetwerken, stroomuitval, e.d. Dit betekent dat wij de afspraak met jou niet kunnen nakomen (binnen de afgesproken termijn). In dit geval zullen wij jou zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen. Wij zullen ook een voorstel doen om de afspraak (deels) alsnog na te komen. Hier moet je uitgaan van het feit dat wij als dienstverlener wettelijk een redelijke extra termijn mogen hebben om de afspraak alsnog na te komen/de prestatie te leveren. Pas wanneer wij niet binnen een redelijke termijn de prestatie kunnen leveren/de afspraak kunnen nakomen, zullen wij overgaan tot het retourneren van de gemaakte (aan)betaling(en).

 

Overmacht zal geen reden zijn tot schadevergoedingen of welke claims dan ook van jouw kant.

Auteursrecht & Portretrecht

Op alle foto's die wij  al dan niet in opdracht van jou, maken rust zogenaamd Auteursrecht. Dit betekent dat Fotoshoot Rotterdam te allen tijde eigenaar blijft van de foto's. Dit betekent dat jij jouw foto's die door ons zijn gemaakt in jouw kring (familie, vrienden, social media, fotoalbums, etc.) kunt publiceren en vermenigvuldigen.  Je kunt op deze foto's aanpassingen maken zonder onze toestemming. Tevens ben je niet verplicht om ons logo te gebruiken op de foto's.  Wij vinden het wel fijn als je ons noemt als de fotograaf van jouw foto's. Jouw foto's verdienen 'bescherming' dankzij het Portretrecht. Dit betekent dat wij jouw foto's nooit zonder jouw toestemming zullen publiceren. 

 

In geval van commercieel gebruik/publicatie van de foto's van Fotoshoot Rotterdam dan zijn deze rechten anders. Mocht je onze foto's bv. als artiest, ondernemer  of particulier commercieel willen inzetten bij bv. muziekalbums en andere dragers (ook digitaal zoals streamingsdiensten), bedrijfspresentaties, reclame, folders, enquêtes, banners op internet e.t.c. dan is er sprake van het verlenen van licenties door Fotoshoot Rotterdam. Om deze licentie te verkrijgen dien je te allen tijde het volgende te doen:

 • Fotoshoot Rotterdam schriftelijk (kan ook per mail aan aneta@fotoshoot-rotterdam.com) om toestemming vragen om deze foto's te mogen gebruiken/publiceren. Hierbij verzoeken wij jou om bij dat verzoek meteen helder en gedetailleerd aan te geven waarvoor deze foto's gebruikt zullen worden, in welke oplage, via welke communicatiekanalen, etc.
 • Fotoshoot Rotterdam beoordeelt deze toestemming en kan hieraan aanvullende voorwaarden verbinden.
 • Fotoshoot Rotterdam geeft toestemming voor publicatie/gebruik alleen in schriftelijke vorm (bv. vanaf emailadres aneta@fotoshoot-rotterdam.com
 • Wanneer aan het bovenstaande niet wordt voldaan, beschouwen wij het voorval als inbreuk op ons auteursrecht. In dat geval zal Fotoshoot Rotterdam juridische stappen ondernemen en schadeloosstelling eisen conform schadevergoedingsregeling in het Burgerlijk Wetboek (Afdeling 10, Titel 1 van Boek 6).

In het algemeen hanteert Fotoshoot Rotterdam de volgende kostenstructuur bij commercieel gebruik/publicatie van onze foto's. Het is een 'flat-fee'. De kosten zijn verder onafhankelijk van het soort medium, de oplage, het aantal downloads, etc. Verder zijn er geen beperkingen in geografisch opzicht of anderszins. Fotoshoot Rotterdam vraagt ook geen royalty's e.d.

 • Publicatie/commercieel gebruik met duidelijke vermelding van onze bedrijfsnaam  www.Fotoshoot-Rotterdam.Com : prijs gekozen pakket (met eventuele extra's zoals visagie of attributen) x 2