Algemene Voorwaarden en Werkwijze van Fotoshoot Rotterdam

Hier lees je alles over onze werkwijze en je vindt hier onze algemene voorwaarden in begrijpelijke taal. Neem dit a.u.b. door. Het kost je hooguit 5 minuten en je weet precies hoe wij werken.


Onze werkwijze

Wij spreken datum/tijdstip af & Jouw aanbetaling

Wij doen jouw fotoshoot 

Je kiest je mooiste foto's uit voor grafische bewerking

Je kunt er ook voor kiezen alle bewerkte foto's te ontvangen

Je foto's worden grafisch uitstekend bewerkt en digitaal naar je verstuurd


Download
Onze regels en werkwijze (beknopt)
Hier kun je onze regels en werkwijze downloaden in pdf.
Werkwijze & Algemene Voorwaarden.pdf
Adobe Acrobat document 94.3 KB

Onze regels, werkwijze en algemene voorwaarden

Lees ze om misverstanden te voorkomen

 

 • Omdat de samenwerking tussen de fotograaf en zijn/haar klant heel ‘close’, persoonlijk, ‘intiem’ is, hanteren wij een aantal specifieke (gedrags)regels:
 • Wij hechten sterk aan een goede, positieve, professionele sfeer in de studio waarbij mensen elkaar met respect behandelen. Op deze manier is het verblijf in de studio voor iedereen een plezierige belevenis. Daarnaast is het een voorwaarde voor een geslaagde fotosessie.
 • Wanneer een klant respectloos is, de sfeer verziekt, zullen wij de fotosessie / de samenwerking met de klant voortijdig, zonder compensatie, beëindigen. In gevallen van agressie, diefstal, e.d. doen wij meteen aangifte bij de politie en ondernemen wij juridische stappen.
 • Klant dient te allen tijde de aanwijzingen van ons personeel op te volgen.
 • Om je shoot te boeken vragen wij altijd een niet terugbetaalbare aanbetaling.
 • Kom op tijd! Anders vervalt je shoot definitief. De aanbetaling wordt niet vergoed.
 • Je kunt je shoot eenmalig tot 14 dagen voor de geplande datum van je fotosessie verzetten naar een andere datum. Verzetting korter dan 14 dagen voor de geplande datum is niet mogelijk.
 • Een Zwangerschaps- of Newbornshoot kan eenmalig worden verzet, ongeacht hoe lang voor de geplande datum van de fotosessie.
 • Als je je shoot helemaal annuleert, ongeacht hoe lang voor de geplande datum van je shoot, dan vervalt je aanbetaling volledig. Dit geldt voor alle typen fotosessies.
 • Wij maken en bewerken jouw foto's conform onze uitstekende kwaliteitsstandaarden en artistieke stijl. Als je bij ons boekt dan ga je hiermee akkoord. Indien je aanpassingen aan de foto’s wenst dan worden daarvoor kosten berekend. En de aanpassingen moeten grafisch/technisch mogelijk zijn.
 • Tijdens je aanwezigheid in onze studio is het maken van opnames met jouw apparatuur niet toegestaan.
 • Wij kunnen jouw professionele visagie en / of haarstyling verzorgen voor een zeer scherpe prijs. Vraag ons hiernaar.
 • Wil je het gekozen pakket uitbreiden? En / of aanvullende diensten zoals visagie, haarstyling erbij nemen? Geef dit z.s.m. aan ons door. Wij zullen je pakket uitbreiden of de dienst toevoegen als de planning dat toelaat.
 • Wil je een kleiner pakket dan wat je oorspronkelijk hebt gekozen? Of wil je afzien van de aanvullende diensten (zoals visagie)? Geef dit uiterlijk 14 dagen voor de geplande datum van je shoot aan ons door.  Wijzigingen die later worden doorgegeven zullen niet meer verwerkt worden en blijft het oorspronkelijke pakket en / of aanvullende diensten staan.
 • Mocht je zelf make-up en/of haarstyling doen dan verzoeken wij je dit thuis, voor je shoot, te doen.
 • Er mogen alleen personen in de studio / tijdens de shoot aanwezig zijn die gefotografeerd zullen worden. Daarbij mag maximaal één begeleider (ouder, verzorger) aanwezig zijn.
 • Mocht het aantal deelnemers aan de shoot groter blijken dan bij de boeking aangegeven, dan zal een groter & passend pakket van toepassing zijn. Als de groep kleiner zal zijn dan oorspronkelijk aangegeven dan zal het oorspronkelijk geboekte pakket blijven gelden.
 • De foto's worden in hoge resolutie zonder logo digitaal aan je verstrekt.
 • Jouw bewerkte foto's worden binnen 3 weken digitaal aan je geleverd nadat je je foto’s voor bewerking hebt gekozen. Spoed? Onze studio biedt, tegen meerbetaling, een spoedservice aan. In dat geval worden je bewerkte foto’s binnen 3 werkdagen aan je geleverd nadat je de foto’s ter bewerking hebt gekozen.
 • Onbewerkte, resterende foto’s uit je shoot worden nooit verstrekt. Je kunt wel alle foto's uit je shoot kopen tegen zeer aantrekkelijke prijzen. Deze foto’s worden netjes gemaakt en kunnen prima gebruikt worden in bv. een album, op je website of in social media. Vraag ons naar de mogelijkheden.
 • Download je foto’s z.s.m. na ontvangst. Wij bewaren jouw foto's 1 maand. Daarna worden je foto’s definitief verwijderd uit ons systeem.
 • Onze cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor geld.
 • Mocht sprake zijn van overmacht, dus een gebeurtenis waar wij geen invloed op hebben (bv. uitval apparatuur, onvoorziene ziekte fotograaf, stroomuitval, etc.), dan behouden wij ons het recht om de overeengekomen prestatie (opdracht) alsnog na te komen, tenzij dit helemaal niet meer mogelijk is binnen een redelijke termijn. Dit betekent dat alle verplichtingen zowel van onze kant (na te komen prestatie) als van de klant (vergoeding, reservering) onverminderd van kracht blijven.

(On)tevreden over Fotoshoot Rotterdam?

 

Mocht je ondanks onze inspanningen ontevreden zijn over ons, laat het ons direct spoedig weten. Wij zullen je klacht zo goed mogelijk proberen op te lossen. 

 

Reputatieschade

 

Wij waarderen jouw feedback enorm. Maar wij accepteren geen negatieve uitspraken en reviews over ons die geen recht doen aan de werkelijke situatie en als doel hebben onze reputatie te schaden; de zogenaamde smaad. Mocht je onze reputatie op social media, Google e.d. willen schaden dan zullen wij aangifte doen én zullen wij juridische stappen ondernemen. Hiermee beginnen wij twee processen: een strafrechtelijke (voor smaad) én een civiele procedure (reputatieschade). In deze civiele procedure zullen wij een schadevergoeding eisen voor de geleden reputatieschade. 

 

Indien je negatieve review uit een nep-, anoniem of moeilijk te traceren account wordt gegeven houd dan rekening mee dat wij altijd opdracht geven aan een professioneel onderzoeksbureau om vast te stellen wie deze review heeft gegeven. De onderzoekskosten die hieruit voortvloeien zullen op de daadwerkelijke reviewgever worden verhaald. Houd er rekening mee dat deze kosten in de regel behoorlijk kunnen zijn. Deze kosten staan los van de schadevergoeding voor de reputatieschade en alle andere bijkomende (juridische) kosten.

 

Vragen?

 

Heb je vragen over onze dienstverlening? Kijk dan snel hier. Wij hebben je vraag zeer waarschijnlijk al beantwoord.

Auteursrecht & Portretrecht

Op alle foto's die wij  al dan niet in opdracht van jou, maken rust zogenaamd Auteursrecht. Dit betekent dat Fotoshoot Rotterdam te allen tijde eigenaar blijft van de foto's. Dit betekent dat jij jouw foto's die door ons zijn gemaakt in jouw kring (familie, vrienden, social media, fotoalbums, etc.) kunt publiceren en vermenigvuldigen.  Je kunt op deze foto's aanpassingen maken zonder onze toestemming. Tevens ben je niet verplicht om ons logo te gebruiken op de foto's.  Wij vinden het wel fijn als je ons noemt als de fotograaf van jouw foto's. Jouw foto's verdienen 'bescherming' dankzij het Portretrecht. Dit betekent dat wij jouw foto's nooit zonder jouw toestemming zullen publiceren. 

 

In geval van commercieel gebruik/publicatie van de foto's van Fotoshoot Rotterdam dan zijn deze rechten anders. Mocht je onze foto's bv. als artiest, ondernemer  of particulier commercieel willen inzetten bij bv. muziekalbums en andere dragers (ook digitaal zoals streamingsdiensten), bedrijfspresentaties, reclame, folders, enquêtes, banners op internet e.t.c. dan is er sprake van het verlenen van licenties door Fotoshoot Rotterdam. Om deze licentie te verkrijgen dien je te allen tijde het volgende te doen:

 • Fotoshoot Rotterdam schriftelijk (kan ook per mail aan aneta@fotoshoot-rotterdam.com) om toestemming vragen om deze foto's te mogen gebruiken/publiceren. Hierbij verzoeken wij jou om bij dat verzoek meteen helder en gedetailleerd aan te geven waarvoor deze foto's gebruikt zullen worden, in welke oplage, via welke communicatiekanalen, etc.
 • Fotoshoot Rotterdam beoordeelt deze toestemming en kan hieraan aanvullende voorwaarden verbinden.
 • Fotoshoot Rotterdam geeft toestemming voor publicatie/gebruik alleen in schriftelijke vorm (bv. vanaf emailadres aneta@fotoshoot-rotterdam.com
 • Wanneer aan het bovenstaande niet wordt voldaan, beschouwen wij het voorval als inbreuk op ons auteursrecht. In dat geval zal Fotoshoot Rotterdam juridische stappen ondernemen en schadeloosstelling eisen conform schadevergoedingsregeling in het Burgerlijk Wetboek (Afdeling 10, Titel 1 van Boek 6).

In het algemeen hanteert Fotoshoot Rotterdam de volgende kostenstructuur bij commercieel gebruik/publicatie van onze foto's. Het is een 'flat-fee'. De kosten zijn verder onafhankelijk van het soort medium, de oplage, het aantal downloads, etc. Verder zijn er geen beperkingen in geografisch opzicht of anderszins. Fotoshoot Rotterdam vraagt ook geen royalty's e.d.

 • Publicatie/commercieel gebruik met duidelijke vermelding van onze bedrijfsnaam  www.Fotoshoot-Rotterdam.Com : prijs gekozen pakket (met eventuele extra's zoals visagie of attributen) x 2