Algemene Voorwaarden en Werkwijze van Fotoshoot Rotterdam


Download
Onze regels en werkwijze (beknopt)
Hier kun je onze regels en werkwijze downloaden. Onderaan deze website vind je onze Algemene Voorwaarden.
Onze regels en werkwijze (beknopt).JPG
JPEG-bestand 126.4 KB

Onze regels en werkwijze (beknopt)

 • Om je shoot te boeken vragen wij altijd een aanbetaling.
 • Je kunt je shoot eenmalig tot 7 dagen voor de geplande datum verzetten. Als je je shoot korter dan 7 dagen voor de geplande datum verzet dan vervalt je aanbetaling.
 • Je kunt je shoot kosteloos tot 7 dagen voor de geplande datum annuleren.
 • Kom op tijd. Wanneer je vertraging langer is dan 10 minuten, dan vervalt je shoot definitief. De aanbetaling wordt niet vergoed. 
 • Jouw foto's worden conform onze uitstekende kwaliteitsstandaarden en artistieke stijl bewerkt. Als je bij ons boekt dan ga je hiermee akkoord. Indien je aanpassingen wenst dan worden daarvoor kosten berekend.
 • Tijdens je aanwezigheid in onze studio is het maken van opnames met jouw apparatuur niet toegestaan. 
 • Wij kunnen jouw professionele visagie en haarstyling verzorgen. Mocht je zelf make-up en haarstyling doen dan verzoeken wij je dit thuis, voor je shoot, te doen.
 • Jouw bewerkte foto's worden binnen 3 weken na jouw fotokeuze digitaal naar je verstuurd. 
 • Onbewerkte foto's worden nooit verstrekt. Je kunt alle bewerkte foto's uit je shoot tegen zeer aantrekkelijke prijzen kopen. Vraag ons hiernaar.
 • Wij bewaren jouw foto's 3 maanden. Daarna worden ze definitief verwijderd.

Onze Algemene Voorwaarden

Lees a.u.b. onze Algemene Voorwaarden goed. Het kost je iets meer dan een minuut. Ze zijn helder, begrijpelijk, kort en krachtig geschreven. Hiermee voorkom je onduidelijkheden. En tot ziens in onze studio.

 

Jij als klant staat bij ons absoluut centraal. Om je foto's betaalbaar en mooi te maken én de fotoshoot goed te laten verlopen hanteren wij een aantal  regels:

Reservering en betaling

Wij reserveren je fotosessie in overleg met jou. Daarin worden afspraken gemaakt over de datum, het tijdstip, soort fotoshoot, eventuele aanvullende diensten, etc.

 

Jouw reservering van de fotosessie wordt pas definitief na ontvangst van jouw aanbetaling door ons. Het resterende bedrag betaal je op de dag van de shoot in onze studio. Je ontvangt jouw foto's pas als wij het volledige bedrag van jouw fotosessie (met eventueel aanvullende diensten of producten) hebben ontvangen.   

Verzetten van jouw fotosessie

Je kunt jouw shoot bij ons eenmalig kosteloos verzetten tot 7 dagen voor de datum van jouw fotoshoot. Daarna vervalt jouw aanbetaling.

Annulering van (een deel) jouw fotosessie

Als je jouw shoot bij ons helemaal annuleert korter dan 7 dagen voor de geplande shoot dan vervalt jouw aanbetaling. Dit geldt ook voor het geval waarin je een deel van je shoot (met eventueel aanvullende diensten of producten) bij ons annuleert.

Op de dag van jouw shoot

Wij spreken met jou de begin- en eindtijd van jouw fotoshoot af. Het is cruciaal om op tijd te beginnen. Dan hebben wij voldoende tijd voor de voorbereiding, de shoot zelf, de decor- en kledingwissels, etc. zonder ons te haasten. Dit komt de kwaliteit van je fotosessie ten goede. Dus arriveer bij ons op tijd; bij voorkeur 10 minuten voor het begin van je fotoshoot. Iedere vertraging van jouw kant gaat ten koste van onze beschikbare tijd voor jou. Dit tijdverlies compenseren wij niet. En wij accepteren een maximale vertraging van 10 minuten! Als je later arriveert dan vervalt jouw shoot en jouw aanbetaling.

 

In sommige gevallen kunnen wij jouw shoot wel verlengen tegen meerprijs. Stem dit eerst met ons af.

 

Tijdens de fotosessie kunnen zich in onze studio alleen personen bevinden die zelf gefotografeerd worden of personen die noodzakelijk zijn voor de begeleiding zoals ouders, verzorgers, etc.

 

Je mag in onze studio geen foto's maken met je smartfone of andere apparatuur.

Tijdens je fotosessie

Het is niet toegestaan om tijdens de shoot opnames met je smartfone (of een ander device) te maken. Het is verboden je eigen make-up mee te nemen en jezelf in onze studio op te maken of je eigen haarstyling te doen. Het is niet toegestaan je eigen attributen, gadgets, etc.  mee te nemen en in de shoot te gebruiken.

Jij kiest jouw mooiste foto's

 Tijdens jouw fotoshoot worden veel foto's gemaakt. Na jouw shoot ontvang je alle gelukte foto's digitaal. Hieruit kies je de foto's die jij het mooist vindt voor verdere grondige grafische bewerking door ons. Je kiest het aantal foto's conform je pakket. Je keuze moet binnen een maand na de shoot plaatsvinden. Indien je binnen deze periode niet reageert zullen wij bepalen welke foto's grafisch bewerkt zullen worden.

Bewerking van jouw foto's

Wij bewerken jouw foto's in grafische programma's. Dit doen wij conform onze hoge kwaliteitsstandaarden. Hierbij hanteren wij onze artistieke stijl en inzichten die nodig zijn om je een uitstekend eindproduct te bieden. Door ons opdracht te geven ga je dus akkoord met onze stijl en werkwijze én kun je dus geen aanspraak doen op verdere bewerking of aanpassingen door ons in welke vorm dan ook. Indien je toch aanpassingen wenst op de door ons bewerkte foto's dan zal dit tot meerprijs leiden.

Levertijd bewerkte foto's

Je foto's hebben (flinke) grafische bewerking nodig. Wij hanteren een levertijd van je foto's van 3 weken nadat je je gekozen foto's aan ons hebt doorgegeven. Wij behouden ons het recht om in bepaalde gevallen de levertijd te verlengen.

Onbewerkte foto's

Je ontvangt veel, prachtige, grafisch uitstekend bewerkte foto's. Onbewerkte foto's worden nooit en onder geen enkele conditie verstrekt. 

Levering van jouw foto's

Jouw prachtige foto's worden in hoge resolutie digitaal aan jou verstrekt. Dit vindt plaats via WeTransfer, OneDrive of soortgelijk medium/platform. Verstrekking van de foto's op een andere manier (bv. via email of op USB) is mogelijk tegen meerprijs.

Extra foto's, nabestelling

 Je kunt extra foto's (boven het aantal uit jouw pakket) van jou shoot bijbestellen. Je kunt kiezen uit twee opties:

 

1. Aankoop van alle foto's uit jouw shoot; hier worden de foto's bijgeknipt, het contrast wordt verbeterd, scherpte, etc.

 

2. Aankoop van afzonderlijke foto's na grondige grafische bewerking.

 

Beide opties worden tegen zeer aantrekkelijke voorwaarden aangeboden.

Bewaren van jouw foto's

Wij bewaren jouw foto's tot 3 maanden na jouw shoot en binnen deze termijn kunnen wij jouw foto's nog nasturen (mocht je ze kwijt zijn). Na deze termijn van 3 maanden worden jouw foto's op onze server automatisch gewist. Je dient dus zelf zorg te dragen dat je je mooie foto's, eigenlijk prachtige herinneringen, voor de komende jaren bewaart. Wij adviseren om dit niet alleen op jouw computer te doen (en een externe schijf/usb-stick maar ook op een externe schijf 'in the cloud'. Denk hier aan OneDrive, Google, Dropbox. Dit geeft je 100% zekerheid.

(On)tevreden over Fotoshoot Rotterdam?

Fotografie is onze passie. Dit geldt ook voor de manier waarop wij onze klanten behandelen en dus doen wij er alles aan om je tevreden te stellen. Daarom wordt onze dienstverlening enorm gewaardeerd. Zie de reviews over ons op Google, Facebook en andere media/platforms. Mocht je ondanks onze inspanningen toch ontevreden zijn, laat het ons spoedig weten. Wij zullen je klacht bliksemsnel én absoluut zo goed mogelijk proberen op te lossen. 

 

Wij waarderen jouw feed-back enorm. Maar wij accepteren geen negatieve uitspraken en reviews over ons die geen recht doen aan de werkelijke situatie en onze goede naam aantasten; de zogenaamde smaad. Mocht je je negatief over ons uitlaten dan zullen wij aangifte doen én zullen wij juridische stappen ondernemen. Hiermee beginnen wij twee processen: een strafrechtelijke én een civiele procedure. In deze civiele procedure zullen wij een schadevergoeding eisen voor de geleden reputatieschade. 

 

Indien een negatieve review uit een nep-, anoniem of moeilijk te traceren account wordt gegeven houd dan rekening mee dat wij altijd opdracht geven aan een professioneel onderzoeksbureau om vast te stellen wie deze review heeft gegeven. De onderzoekskosten die hieruit voortvloeien zullen op de daadwerkelijke reviewgever worden verhaald. Houd er rekening mee dat deze kosten in de regel behoorlijk zullen zijn (duizenden tot tienduizenden euro's). Deze kosten staan los van de schadevergoeding aan ons en alle andere bijkomende kosten van de rechtsgang.

Overmacht

Ondanks onze enorme inzet en perfectionisme kunnen ook wij te maken krijgen met overmacht; een situatie die buiten onze invloedssfeer ligt en die van invloed is op de prestatie richting jou/onze afspraak. Denk hier aan ziekte van de fotograaf, verkeersinfarct, haperende apparatuur, storingen van communicatienetwerken, stroomuitval, e.d. Dit betekent dat wij de afspraak met jou niet kunnen nakomen (binnen de afgesproken termijn). In dit geval zullen wij jou zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen. Wij zullen ook een voorstel doen om de afspraak (deels) alsnog na te komen. Hier moet je uitgaan van het feit dat wij als dienstverlener wettelijk een redelijke extra termijn mogen hebben om de afspraak alsnog na te komen/de prestatie te leveren. Pas wanneer wij niet binnen een redelijke termijn de prestatie kunnen leveren/de afspraak kunnen nakomen, zullen wij overgaan tot het retourneren van de gemaakte (aan)betaling(en).

 

Overmacht zal geen reden zijn tot schadevergoedingen of welke claims dan ook van jouw kant.

Geldigheid 

Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op alle rechtsbetrekkingen tussen Fotoshoot Rotterdam; dus ons, én de klant; dus jou. Dit betekent dat deze Algemene Voorwaarden te allen tijde van kracht zijn op alle communicatie, offertes, opdrachten, schriftelijke en mondelinge overeenkomsten tussen jou en ons. De geldigheid van deze Algemene Voorwaarden houdt altijd stand in de relatie tussen de klant en Fotoshoot Rotterdam. Alle andere voorwaarden worden bij voorbaat uitdrukkelijk afgewezen.

Auteursrecht & Portretrecht

Op alle foto's die wij  al dan niet in opdracht van jou, maken rust zogenaamd Auteursrecht. Dit betekent dat Fotoshoot Rotterdam te allen tijde eigenaar blijft van de foto's. Dit betekent dat jij jouw foto's die door ons zijn gemaakt in jouw kring (familie, vrienden, social media, fotoalbums, etc.) kunt publiceren en vermenigvuldigen.  Je kunt op deze foto's aanpassingen maken zonder onze toestemming. Tevens ben je niet verplicht om ons logo te gebruiken op de foto's.  Wij vinden het wel fijn als je ons noemt als de fotograaf van jouw foto's. Jouw foto's verdienen 'bescherming' dankzij het Portretrecht. Dit betekent dat wij jouw foto's nooit zonder jouw toestemming zullen publiceren. 

 

In geval van commercieel gebruik/publicatie van de foto's van Fotoshoot Rotterdam dan zijn deze rechten anders. Mocht je onze foto's bv. als artiest, ondernemer  of particulier commercieel willen inzetten bij bv. muziekalbums en andere dragers (ook digitaal zoals streamingsdiensten), bedrijfspresentaties, reclame, folders, enquêtes, banners op internet e.t.c. dan is er sprake van het verlenen van licenties door Fotoshoot Rotterdam. Om deze licentie te verkrijgen dien je te allen tijde het volgende te doen:

 • Fotoshoot Rotterdam schriftelijk (kan ook per mail aan aneta@fotoshoot-rotterdam.com) om toestemming vragen om deze foto's te mogen gebruiken/publiceren. Hierbij verzoeken wij jou om bij dat verzoek meteen helder en gedetailleerd aan te geven waarvoor deze foto's gebruikt zullen worden, in welke oplage, via welke communicatiekanalen, etc.
 • Fotoshoot Rotterdam beoordeelt deze toestemming en kan hieraan aanvullende voorwaarden verbinden.
 • Fotoshoot Rotterdam geeft toestemming voor publicatie/gebruik alleen in schriftelijke vorm (bv. vanaf emailadres aneta@fotoshoot-rotterdam.com
 • Wanneer aan het bovenstaande niet wordt voldaan, beschouwen wij het voorval als inbreuk op ons auteursrecht. In dat geval zal Fotoshoot Rotterdam juridische stappen ondernemen en schadeloosstelling eisen conform schadevergoedingsregeling in het Burgerlijk Wetboek (Afdeling 10, Titel 1 van Boek 6).

In het algemeen hanteert Fotoshoot Rotterdam de volgende kostenstructuur bij commercieel gebruik/publicatie van onze foto's. Het is een 'flat-fee'. De kosten zijn verder onafhankelijk van het soort medium, de oplage, het aantal downloads, etc. Verder zijn er geen beperkingen in geografisch opzicht of anderszins. Fotoshoot Rotterdam vraagt ook geen royalty's e.d.

 • Publicatie/commercieel gebruik met duidelijke vermelding van onze bedrijfsnaam  www.Fotoshoot-Rotterdam.Com : prijs gekozen pakket (met eventuele extra's zoals visagie of attributen) x 2 

Fotoshoot Rotterdam

Aneta Chocholak & Kamil Gorak

aneta@fotoshoot-rotterdam.com

Telefoon: 06-43738394     (ook voor WhatsApp)

ADRES van onze studio:

Pleinweg 236A, 3083 EZ Rotterdam 

www.Fotoshoot-Rotterdam.Com 

 

Fotoshoot Rotterdam is een geregistreerde en beschermde handelsnaam en is eigendom van onderneming BabyFromParis, KvK- nummer 70488398. BabyFromParis is bij de Belastingdienst geregisteerd onder BTW-nummer: NL002445729B43

 

Ons rekeningnummer is:    NL03 ABNA 0828 0185 02    t.n.v. Fotoshoot Rotterdam

Vertel je vrienden over ons/Tell a friend about us